UFA Slot

กัญชา กับ มะเร็ง

ถือเป็นเรื่อง Talk of the Town ทีเดียวกับ การให้สิทธิอนุญาตการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ในประเทศไทย

สถานะทางกฎหมายในขณะที่เขียนบทความมีดังนี้ ในทางกฎหมายกัญชาจัดเป็น สารเสพติดประเภทที่ 5 สถาบันหรือองค์กรทางสาธารณสุขสามารถจัดจ้างบุคคลปลูกกัญชาเพื่อนำมาใช้ในงานวิจัยและรักษาได้ มีการออกระเบียบนิรโทษกรรมในเบื้องต้นให้ผู้ป่วยที่ความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการรักษา

สามารถครอบครองกัญชาเพื่อใช้รักษาเฉพาะตัวเพียงพอใน 90 วัน ถ้ามีครอบครองมากกว่าปริมาณที่ต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องส่งกัญชาส่วนเกินให้ราชการเพื่อทำลายทิ้งซึ่งหลังจากที่ได้เริ่มปลูกกัญชาตามกฎหมายไปแล้วนั้น อีก 90 วันจากนี้ บุคคลทั่วไปที่ใช้กัญชาเพื่อการรักษา จะต้องไปใช้กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ส่วนที่ปลูกๆกันเองเนี่ย…

ผิดทางกฎหมายนะครับ ส่วนในรายละเอียดต่างๆต้องมาดูระเบียบที่จะออกตามมาเรื่อยๆครับ แต่แน่นอนครับไม่ใช่การปลดล็อคแบบ ใครใคร่ปลูกปลูก ใครใคร่สูบสูบ ใครใคร่ขายขาย ใครใคร่เก็บครอบครองก็ทำได้โดยอิสระ หรือจะไปผสมอาหารขายตามอำเภอใจ ไม่ได้แน่ๆ

สารในกัญชาที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ในการรักษา เรียกว่า cannabinoids ซึ่งมี หลายชนิด แต่สารที่เชื่อว่าเป็นตัวสำคัญ มี 2 ชนิด คือ

  1. สาร THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) ซึ่งสารนี้จะช่วยลดอาการปวดจากมะเร็ง อาการคลื่นไส้จากการใช้ยาเคมีบำบัด
  2. Cannabidiol (CBD) จะช่วยลดอาการลมชัก ความเครียด อาการหวาดระแวง

ก่อนจะไปถึงผลการทดลองต่างๆ ผมขออธิบายประเด็นสำคัญมากๆ ให้ทุกท่านเข้าใจก่อน คือ “ในการทดลองศึกษาต่างๆที่ออกมาเกือบทั้งหมดนั้น สารสกัด หรือสังเคราะห์จากกัญชาที่ใช้ คือสาร delta-9-THC” ขอให้ทุกท่านจำประเด็นนี้ให้ขึ้นใจ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ การบริหารกัญชาในปัจจุบันมีดังนี้ครับ

คำถามแรก การสูบกัญชารักษามะเร็งได้หรือไม่ ?

UFA Slot

จะเห็นว่าผมข้าม การกินกัญชา การใช้น้ำมันสกัดกัญชา สารสกัดกัญชา ไปเลย เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีข้อมูลทางศึกษาที่สนับสนุน และการศึกษาหลังๆจะใช้วิธีสูบ ตามเหตุผลที่กล่าวมา

การสูบกัญชากับการรักษามะเร็งนั้น ยังไม่มีการศึกษาครับ เท่าที่มีคือ การสูบกัญชาอาจช่วยลดอาการปวด (neuropathic pain) จากมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัดบางกลุ่ม (platinum-based chemotherapy และ taxanes) ได้

แต่ไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่า การสูบกัญชาช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด หรือเพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง

ในเรื่องการลดความเครียด หรือการควบคุมอารมณ์นั้น การสูบกัญชามักทำให้อารมณ์ถูกกระตุ้นมากกว่า จะทำให้สงบ

คำถามที่สอง สาร delta-9-THC หรือ Cannabidiol จากกัญชารักษามะเร็งได้หรือไม่?

การศึกษาเกือบทั้งหมดยังอยู่ในระดับห้องทดลองและสัตว์ โดยภาพรวมออกมาในเชิงบวกคือ สารทั้งสองชนิดสามารถทำลายเซลล์มะเร็งหลายชนิดในห้องปฏิบัติการได้ โดยไม่กระทบต่อเซลล์ปกติ

ในการทดลองในสัตว์ พบว่า สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ลดการแพร่กระจาย รวมทั้งลดอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งตับในหนู และอาจลดอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนู รวมทั้งอาจใช้ในการรักษามะเร็งชนิดดังกล่าวได้ ซึ่งข้อมูลศึกษาวิจัยด้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ระดับสัตว์ทดลองยังต้องพัฒนาต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม มีหนึ่งการศึกษาที่เกิดผลตรงกันข้ามคือ ผู้วิจัยฝังเซลล์มะเร็งในหนูชนิดไม่มีภูมิต้านทาน (immunodeficient mice) พบว่าหนูที่ได้รับสาร THC จะลดขนาดมะเร็งได้ถึง60% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้ แต่เมื่อทดลองในหนูที่มีภูมิต้านทานปกติ (immunocompetent murine) กลับเกิดผลตรงกันข้ามคือ ก้อนมะเร็งกลับมีขนาดโตขึ้น


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ scuolaappiavecchia.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated