“ตรีนุช” เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน”

“ตรีนุช” เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน”

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน” เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.

โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

นางสาวตรีนุช ได้กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน” อำเภอวังน้ำเย็น เป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับการศึกษา และพัฒนาทักษะฝีมือให้กับชาวอำเภอวังน้ำเย็น ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพแก่นักเรียนและพี่น้องประชาชน โดยส่งเสริมการเรียนแบบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชน ให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยของภาคเอกชนโดยตรงจากการปฏิบัติงานจริง

“ตรีนุช” เปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน”

การที่กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัย ได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอบรมช่างชุมชนให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น ถือเป็นการตอกย้ำ ฝีมือชนของนักเรียนอาชีวะ ในการนำความรู้มามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ผ่านเครือข่ายความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวะ สู่การยกระดับฝีมือช่างชุมชน ทั้งการ Up skill และ Reskill การให้ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพในด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดทำมุ้งลวด ช่างเดินสายไฟ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องกลการเกษตร ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก การทำปุ๋ยหมัก อาหารและขนม บัญชีครัวเรือน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

“นับว่ากิจกรรมในครั้งนี้ เกิดประโยชน์โดยตรงกับคนในชุมชน ทั้งสำหรับการประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งนั่นก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนเช่นกัน จึงขอเป็นตัวแทนประชาชนชาวอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ขอบคุณทาง สอศ. วิทยาลัย คณะครูและนักเรียน ที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจสร้างฐานความสุขให้กับชุมชน ผ่านโครงการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน อำเภอวังน้ำเย็น ในครั้งนี้” นางสาวตรีนุช รมว.ศธ.กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ scuolaappiavecchia.com

แทงบอล

Releated